Image

voorbeeld turnkey project videoconference/presentatie boardroom: 

Gemeentelijke overheden en Ministeries beschikken over zogenaamde crisisruimten.

Een Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)heeft een veiligheidsbeleid met als doel de handhaving van vier vitale belangen: internationale rechtsorde, nationale rechtsorde, openbare veiligheid en economische veiligheid. In dit betreffende crisiscentrum worden om rampen en crises te voorkomen regelmatig rampoefeningen gecoördineerd, maar ook wanneer er echte calamiteiten optreden, zoals de Bijlmerramp, de Vuurwerkramp in Enschede en de nucleaire ramp in Tjernobyl, adviseert en coördineert zij de diverse beleidsteams om de incidenten te kunnen bestrijden en bepaalt zij de voorlichtingstrategie aan de media.  

U kunt zich voorstellen dat het wenselijk is om in een crisisruimte de nodige audiovisuele voorzieningen te treffen. De ruimte moet functioneel zijn, maar ook comfortabel daar de medewerkers soms dagen of weken achtereen in de ruimte moeten kunnen vertoeven.  Het tot stand komen van de inrichting heeft dan ook vaak veel voeten in de aarde. Het proces van aanvraag tot uitvoering neemt kan soms maanden of zelf een jaar in beslag. Naast het bepalen van alle wensen en eisen dient er ook rekening te worden gehouden met het budget. Vaak is het dan ook een kwestie van strepen in de wensenlijst, wanneer aan alle eisen is voldaan.

Is dan uiteindelijk de beslissing genomen dan dient AVCOMMIT zorg te dragen voor het in een zeer kort tijdsbestek uitvoeren van de levering en installatie van het meubilair en de audiovisuele apparatuur.

De betreffende ruimte is opgedeeld in vier fysieke ruimten.

 -         EPA (eenheid planning en advies)  ruimte: grote vergader- en presentatiezaal

-          Regie ruimte: regie van de technische apparatuur

-          DCC ruimte: kleinere vergaderruimte voor voorbereidende activiteiten

-          Facilitaire ruimte: communicatie faciliteiten en documenten service. 

AVCOMMIT heeft samen met haar meubelmaker het complete meubilair met daarin de audiovisuele voorzieningen ontworpen. De ruimten zijn voorzien van een aantal flatscreen TV/monitoren welke centraal worden aangestuurd met televisiebeelden, teletekst of live videobeelden van de EPA ruimte. In de EPA ruimte beschikt men over totaal 3 projectoren waarop alle bronnen als TV, DVD, VHS, HD videoconference en computers kunnen worden weergegeven. Er kan gekozen worden voor een enkel centraal projectiebeeld of twee projectiebeelden naast elkaar. Om dit te bewerkstelligen is gekozen voor een projectiewand beschilderd met speciale projectieverf. Alle bronnen, switchers en videoconference apparatuur worden centraal bediend met een AMX kleuren touchpanel welke zowel in de EPA als in de regie ruimte is geplaatst. In de DCC ruimte is een Extron wandpaneel geplaatst voor de bediening van de projector en het elektrische projectiescherm. 

Onderstaand treft u enkele afbeeldingen van het installatieproces.

Image

Image

Het zagen van de tafelbladen...

Image

                                        Het vervaardigen van het tafel onderstel....

Image

Het zagen van de uitsparingen voor de cablecubbies (kabeldoorvoer en aansluitingen)

Image

Het zagen van de uitsparingen voor de cablecubbies (kabeldoorvoer en aansluitingen)

Image

Testopstelling EPA tafel ter controle...

Image

Het prepareren van alle tafelbladen....

Image

Montage van de projectoren en TV's...

Image

Plaatsen EPA tafel....

Image

Afmonteren Extron cablecubbies....

Image

Enkele HD videoconference projectie

Image

EPA ruimte gereed....

Image

EPA ruimte gereed....

Image

EPA ruimte gereed....

Image

Regie ruimte

Image

DCC ruimte met projector, elektrisch scherm, aktieve luidsprekers en centrale bediening...

Image

Faciliaire ruimte

Image

19 inch apparatuurrack in regie...

Image

EPA duo projectie...

Image

 EPA duo projectie met AMX bedieningspaneel...

Image